Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují podmínky internetového portálu eSlevy.cz (dále jen Portál), který provozuje společnost Belotina s.r.o. (IČ 02859939) se sídlem Příčná 1892/4, Praha 1, 11000, zápis v OR u MS v Praze, složka C 224456 (dále jen Provozovatel).

Uživatelem je internetový uživatel, který navštíví Portál. Kupónem se rozumí jednotlivá slevová příležitost uvedená na Portále. Poskytovatelem slevy se rozumí internetový nebo kamenný obchod, u něhož lze uvedenou slevovou nabídku uplatnit.

Portál poskytuje Uživatelům službu, která spočívá v agregaci zajímavých slevových možností, slevových kódů a jinak zajímavých nákupních příležitostí s možností úspory při nákupu a upozorňování na tyto nabídky skrze zvolené komunikační kanály jako jsou například email nebo sociální sítě.

Kupóny zobrazené na Portále eSlevy.cz jsou vybírány z nabídek Poskytovatelů slev, mezi něž patří zejména, ale nejen, internetové obchody. Kupóny jsou vybírány z webových stránek a jiných povaze věci odpovídajících komunikačních kanálů. Nemusí tak jít vždy o oficiálním slevové akce Poskytovatele, ale pouze o zajímavé položky z nabídky, které Portál Uživatelům nabídne.

Portál může kdykoliv, bez předchozího upozornění, uvedení Kupónu ukončit nebo zrušit a to i dříve, nežli je uvedená platnost na Portále. Slevy nabízené na Portále nejsou závazné ani nijak právně vymahatelné a jejich Poskytovatel může možnost jejich užití kdykoliv omezit nebo zcela zastavit. Provozovatel také není odpovědný za technickou nedostupnost Portálu nebo internetové stránky Poskytovatele, která zabraní užití slevy.

Uživatel může Kupón využít přesměrováním na webové stránky Poskytovatele nebo vložením kódu během objednávky.

Uživatel bere v potaz, že Portál využívá soubory Cookie pro optimalizaci poskytované služby. Podrobné informace o využití cookie jsou k dispozici na adrese https://www.eslevy.cz/vyuziti-cookies.

Uživatel se může bezplatně zaregistrovat k odběru emailového zpravodaje Portálu, který Provozovatel rozesílá a v němž je Uživatel upozorňován na nejzajímavější Kupóny. Takovou registrací Uživatel vyslovuje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Provozovatele a s tím, aby Provozovatel užíval sdělené údaje i k zasílání obchodních sdělení svých nebo třetích osob prostřednictvím prostředků elektronické komunikace dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Uživatel vyslovuje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že může kdykoli takto udělený souhlas odvolat písemnou formou na adresu Provozovatele.

Uživatel, který využije služby Portálu vyslovuje tímto užitím souhlas s těmito VOP. Tyto podmínky jsou platné od 1.8.2015. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky kdykoliv změnit.